Najlepsze Biuro Rachunkowe dla Twojej firmy

Księgowość, Rachunkowość, Wspólnoty Mieszkaniowe, Podatki

Zobacz naszą ofertę

Oferta

  W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się:
 • prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości (ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego oraz wszelkich ewidencji pomocniczych, w tym rozliczanie VAT), sporządzanie biznes planów i analiz wyników okresowych,
 • administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi
 • rejestracja firm - zarówno spółek, jak i działalności osób fizycznych
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • pełna obsługa kadrowo-płacowa i ZUS oraz doradztwo z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (deklaracje do urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składamy elektroniczne)
  W ramach obsługi naszych Klientów oferujemy:
 • sporządzanie zeznań rocznych (bilans, rachunek zysków i strat (wyników),
 • rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych i ich amortyzacji
 • reprezentowanie w kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ZUS oraz innymi instytucjami
 • sporządzamy list płac, przygotowujemy rachunki dla zleceniobiorców,
 • sporządzamy sprawozdanie finansowo gospodarcze i plan gospodarczy Wspólnot Mieszkaniowych, dokonujemy rozliczenia mediów, przygotowujemy zawiadomienia o wysokości opłat na koszty zarządu
 • odbieranie poczty bankowej
 • archiwizowanie dokumentów księgowych

W ramach oferty pomagamy przy wyprowadzaniu wszelkich zaległości oferujemy pomoc przy tworzeniu dokumentacji opisującej: przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, pozaksięgową ewidencję kosztów zarządu i funduszu remontowego wdrażaniu systemu obiegu dokumentów.